2MGGPK004201 FUJI XPF-W MOVABLE CUTTER

FUJI MOVABLE CUTTER FOR XPF-W MACHINES, P/N 2MGGPK004201

SATISFACTION GUARANTEED!