A1042W FUJI XPF AMPLIFIER

AMPLIFIER FOR FUJI XPF-L AND XPF-W MACHINES, P/N A1042W, HPX-NT2

SATISFACTION GUARANTEED!